Van Solenoid

JST 

• Alloy vật liệu với vít và kết nối NAMUR 
• Cùng cơ thể có thể phù hợp với 3/2 hoặc 5/2 thường xuyên chặt chẽ, kiểm soát đôi và đơn diễn xuất thiết bị truyền động penumatic 
• Khối cách sự xâm nhập của chất lỏng, bụi hay chất khác 
• Tiêu chuẩn đặc tả hoạt động hộp số

< Trở lại

Sản phẩm khác