Rọ bơm gang

Rọ bơm được lắp đặt ngay trên các máy bơm hút nước. Rọ bơm có tác dụng ngăn rác, lọc rác khi máy bơm hút nước và cũng đồng thời có là một van một chiều để ngăn cột nước ngược trở lại khi chúng ta ngắt máy bơm nước.

Thông số kỹ thuật của rọ bơm gang

No

Name

Material

1

Body Ass'y

A126 Class B

2

Quad Ring

BUNA-N o-ring

3

Studs

SA 194 B7 Steel

4

Hex Nuts

SA 194 Steel

5

Slip-on Flng

Flat Face ASTM A105

6

Cap Screw

Stainless Steel

7

Screen

Stainless Steel

8

Gasket Ring

Red Rubber

 

 Dimensional Data

Size
A
B
C
D
Shipping Weight (lbs)
Inches
Prefix
2
0200
6
3
9 7/16
6
25
2 1/2
0250
7
3
10 3/16
7
35
3
0300
7 1/2
3
10 11/16
7 1/2
45
4
0400
9
3
11 11/16
9
70
5
0500
10
4
13 11/16
10
90
6
0600
11
5
15 11/16
11
110
8
0800
13 1/2
6
19 11/16
13 1/2
180
10
1000
16
7
23 7/16
16
250
12
1200
19
8
28 7/16
19
400

< Trở lại

Sản phẩm khác